Pomoc dla hospicjum

 

OSOBY CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI PROSIMY O DOSTARCZENIE WYMIENIONYCH ARTYKUŁÓW DO SIEDZIBY GOPS W TRĄBKACH WIELKICH (SEKRETARIAT – WEJŚCIE OD STADIONU) DO DNIA 31 października 2019 roku. DZIĘKUJEMY!!!!
KONTAKT TEL. – BEATA KACZMAREK – GALIŃSKA 517 082 958 LUB 58 682 83 76.