Realizowane projekty

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt „SZANSA”

Z dniem 1 lipca 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „SZANSA” W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców. Osoby, do których kierowany jest projekt…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Projekt „SZANSA” została wyłączona

Projekt „JA NA RYNKU PRACY”

Z dniem 1 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „JA NA RYNKU PRACY” W projekcie uczestniczy 10 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców. Osoby, do których…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Projekt „JA NA RYNKU PRACY” została wyłączona

Projekt „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Trąbki Wielkie”

Z dniem 1 sierpnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „PROGRAM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH  W  GMINIE  TRĄBKI  WIELKIE” W projekcie udział wzięło 8 kobiet bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.  Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Projekt „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Trąbki Wielkie” została wyłączona