Projekt „Aktywnie poszukuję pracy”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 13 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„AKTYWIE POSZUKUJĘ PRACY”

W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Warsztaty psychologicznego wsparcia” ,

– kurs „Kucharz” ,

– kurs „Nowoczesny handlowiec z modułem florysta / bukieciarz” ,

– kurs „Płytkarz / kafelkarz” .


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013