Realizowane projekty

Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zakończenie realizacji projektu “Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Zakończenie realizacji projektu “Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” została wyłączona

„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.06.2023

Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,…

Czytaj więcej

Posted in , | Możliwość komentowania „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.06.2023 została wyłączona

Informacja o projekcie „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.11.2022

  Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Trąbki Wielkie, w tym: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia: a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu…

Czytaj więcej

Posted in , | Możliwość komentowania Informacja o projekcie „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.11.2022 została wyłączona

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka w dniu 11.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój…

Czytaj więcej

Posted in , | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych została wyłączona

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego   Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie,…

Czytaj więcej

Posted in , | Możliwość komentowania Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego została wyłączona