„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.11.2022

Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 281 371,40

                Fundusze Europejskie bez Barier – SaccessibilityRzeczpospolita-Polska - Markab.plUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Pomorskie.euZasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane do 31 grudnia 2017 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej