Formularze do pobrania

 

DODATEK OSŁONOWY !

1.  Wniosek Osłonowy

 

1a. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2021/2022 - obowiązuje od 01 czerwca 2021

1b. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2019/2021 - obowiązuje do 31 maja 2021


2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 2021/2022


3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


6. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)


7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


 


9. Wniosek o dodatek mieszkaniowy


10. Wniosek o dodatek energetyczny

– PODSTAWĄ WYPŁACENIA DODATKU ENERGETYCZNEGO JEST PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO !


11. Podanie o pomoc


12. Oświadczenie


13. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


14. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


15.Pełnomocnictwo stypendium - upoważnienie dla rodzica


16. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

17. Wniosek Karta Seniora

Aktualny druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) – Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 941).

UWAGA – WAŻNE
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę przybycia na terytorium RP (data przekroczenia granicy).

18. Wniosek 40 zł

19. Załącznik do w/w wniosku