Świadczenie wychowawcze 500+

500plus

Okres 2021/2022 – obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.05.2022 roku

– formularz do pobrania 1a http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/

  • formę elektroniczną wniosku składamy od dnia 01.02.2021
  • formę papierową wniosku składamy od dnia 01.04.2021

 

Okres 2019/2021 – trwa do 31.05.2021 roku

– formularz do pobrania 1b http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/

 

*****

500plus

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ przypominamy, że świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Nie ma potrzeby składania ponownego wniosku jeżeli nie uległa zmianie Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

Natomiast okres składania wniosków o ustalenie prawa do:
-> Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
-> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-> Świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+)

-> Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego

na okres zasiłkowy 2020/2021 pozostaje bez zmian, tj:

od dnia 01 lipca 2020 roku – tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy Empatia
od dnia 01 sierpnia 2020 roku – dodatkowo w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

*****

500plus

Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego!

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

 

*****

500plus

Informacje 500+ : 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Wniosek do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

*****