Informacje dot. świadczenia wychowawczego Rodzina 500+

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, że informacje dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można uzyskać pod numerem telefonu  (58) 683-70-29. Do chwili zatrudnienia nowej osoby na w/w stanowisku,  informacji udziela Pani Tamara Kołek.

 

∗∗∗