Aktualności

15.09.2020R. OSTATNIM DNIEM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli: uczeń mieszka na terenie gminy Trąbki Wielkie dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.   wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na tej stronie, poniżej. Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Nie zapomnij podpisać wniosku. Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania 15.09.2020R. OSTATNIM DNIEM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 65+ – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W dniu 26 sierpnia 2020 roku Seniorzy z Klubu Seniora “Siłą dwóch rzek i jednego wodospadu” uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym w celu przedstawienia szczegółów dotyczących Kursu komputerowego dla Seniorów 65+. Kurs jest prowadzony przez Fundację Partycypacji Społecznej ze Słupska w ramach Projektu MEW@ dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania Koordynator Regionalny Pani Agnieszka Wójcik szczegółowo omówiła zasady uczestnictwa i prowadzenia kursu. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, począwszy od 7 września 2020 roku. Uczestnicy otrzymają na własność…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 65+ – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE została wyłączona

UWAGA!!! Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

  Przypominamy, że: 1) pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej. 2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania UWAGA!!! Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021 została wyłączona

WAŻNE TELEFONY I ADRESY!!!

Centrum Praw Kobiet Telefon zaufania dla kobiet, które są ofiarami przemocy ekonomicznej: tel. 22 621 35 37 Telefon interwencyjny: tel. 600 070 717 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: tel. 800 100 100 Telefon jest bezpłatny i anonimowy. Dostępny dla wszystkich rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pomocy dzieciom przeżywającym trudności wynikające z problemów takich jak: przemoc w szkole, wykorzystywanie seksualne, cyberprzemoc, myśli samobójcze, depresja, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, zaburzenia odżywiania. www.800100100.pl Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: tel. 116 111…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania WAŻNE TELEFONY I ADRESY!!! została wyłączona

ZASIŁEK SZKOLNY

ZASIŁEK SZKOLNY Wymagane dokumenty Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny. Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś: rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia; pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat; słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat; dyrektorem szkoły, ośrodka i spełnione zostały poniższe warunki: uczeń mieszka na terenie Gminy Trąbki Wielkie, nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania ZASIŁEK SZKOLNY została wyłączona