Aktualności

Gimnastyka dla seniorów ułatwiająca codzienne funkcjonowanie

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Gimnastyka dla seniorów ułatwiająca codzienne funkcjonowanie została wyłączona

Uwaga! Wydawanie żywności

  WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!!! 24.02.2020 r. PONIEDZIAŁEK W GODZINACH: 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00   Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach ( np. w lutym 2020r. za styczeń 2020r.) Powyższe dokumenty dostarczają tylko osoby, które nie odebrały żywności w styczniu 2020r.   ∗∗∗

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Uwaga! Wydawanie żywności została wyłączona

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego   Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie,…

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego została wyłączona

UWAGA! Odwołanie naboru na stanowisko urzędnicze

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania UWAGA! Odwołanie naboru na stanowisko urzędnicze została wyłączona

Uwaga! Wydawanie żywności

  WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!!! 10.02.2020 r. PONIEDZIAŁEK W GODZINACH: 8:00 – 10:00 13:00 – 14:00   Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach ( np. w styczniu 2020r. za grudzień 2019r.). Powyższe dokumenty dostarczają tylko osoby, które nie odebrały żywności w styczniu 2020r.     ∗∗∗

Czytaj więcej

Posted in | Możliwość komentowania Uwaga! Wydawanie żywności została wyłączona