Informacje dot. świadczenia wychowawczego Rodzina 500+

500+

W dniu 25 i 26.04.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich wypłacił pierwsze świadczenia wychowawcze na kwotę 160 000 zł.
Obecnie wydawane są kolejne decyzje dot. wypłat w/w świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że na datę przyznania i wypłaty świadczeń ma wpływ prawidłowo wypełniony wniosek i data skompletowania wszystkich dokumentów.

 

∗∗∗

VIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów Trąbki Wielkie

W dniu 21.04.2016r. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów Trąbki Wielkie, w którym brał udział Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej Tadeusz Adamejtis. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność Gminnej Rady Seniorów. Uwzględniając szczególnie rolę i znaczenie klubów seniora, ich kondycję oraz rozwój.

 

∗∗∗

Spotkanie promujące Program Rodzina 500+

     W dniu 20.04.2016r. w naszej gminie odbyło się spotkanie promujące Program Rodzina 500+. Mieszkańcy naszej wsi oraz gminy mogli dodatkowo uzyskać informacje związane z świadczeniem wychowawczym.
Dodatkowo gościliśmy Wojewodę Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, który również spotkał się z dziećmi i ich rodzicami w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, rozmawiano  o problemach rodzin, zamieszkujących na naszym terenie oraz o wsparciu finansowym jakie otrzymają po uzyskaniu świadczenia wychowawczego.
Na koniec każdy z rozmówców mógł skorzystać z słodkiego poczęstunku.

Czytaj więcej

UWAGA!

UWAGA! Nastąpiła zmiana godziny przyjazdu busa.

Uprzejmie informujemy,
że w dniu 20.04.2016r.  o godz. 14:00 do naszej Gminy
zawita Bus promujący świadczenie wychowawcze ” Rodzina 500+”.

Osoby zainteresowane zapraszamy na parking przy ul. Św. Floriana  w Trąbkach Wielkich.

∗∗∗