Projekt „Aktywnie poszukuję pracy”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 13 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„AKTYWIE POSZUKUJĘ PRACY”

W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Warsztaty psychologicznego wsparcia” ,

– kurs „Kucharz” ,

– kurs „Nowoczesny handlowiec z modułem florysta / bukieciarz” ,

– kurs „Płytkarz / kafelkarz” .


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Projekt „SZANSA”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 1 lipca 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„SZANSA”

W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Warsztaty psychologicznego wsparcia” ,

– kurs „Kucharz” ,

– kurs „Opiekunka osób starszych” ,

– kurs „Gospodarka magazynowa + wózki jezdniowe”.

Planowane zakończenie realizacji projektu – 30 czerwiec 2013 rok.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Projekt „JA NA RYNKU PRACY”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 1 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„JA NA RYNKU PRACY”

W projekcie uczestniczy 10 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Autoprezentacja i wizaż” kierowany do 13 osób,

– kurs „Kasy fiskalne” i „Obsługa komputera” kierowany do 5 kobiet,

– kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci – kurs z nauką języka angielskiego”

kierowany do 5 kobiet,

– kurs „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych” kierowany do 3 mężczyzn.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Projekt „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Trąbki Wielkie”

kapital_ludzkilogo_ue


Z dniem 1 sierpnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„PROGRAM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH  W  GMINIE  TRĄBKI  WIELKIE”

W projekcie udział wzięło 8 kobiet bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby do których kierowany był projekt uczestniczyły w trzech kursach.

Kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci – kurs z nauką języka angielskiego” kierowany dla 4 kobiet,

 kurs „Krawcowa” kierowany także dla 4 kobiet oraz kurs „Autoprezentacja, wizaż”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013