INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRĄBKACH WIELKICH

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TRĄBKACH WIELKICH

dotyczy naboru na stanowisko:

KSIĘGOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich nie została wybrana i zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie podjętej decyzji

Do konkursu, który zakończył się 02.03.2018 r. przystąpiła jedna osoba, która nie spełniała wymagań formalnych. Wobec powyższego konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

∗∗∗