Ograniczenie wizyt osobistych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez platformę E-PUAP lub Emp@tia.

Możliwość osobistej wizyty wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (wszystkie wchodzące osoby zobowiązane są do stosowania własnych środków ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbicy oraz zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem odkażającym dostępnym przy wejściu).

Wszelkie niezbędne numery i dane kontaktowe do pracowników znajdą Państwo na naszej  stronie w zakładce KONTAKT : http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/kontakt/.