24.12.2021 – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich z dnia 2 stycznia 2021 roku

24.12.2021 (piątek) GOPS będzie nieczynny.