KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – do dnia 28 lutego 2022 roku wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców
związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informujemy o
ograniczeniach w wykonywaniu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

 

Klienci Ośrodka proszeni są o załatwianie spraw:

1. telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej: gops@gopstrabkiwielkie.com.pl

2. pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie;

3. poprzez system Empatia lub przez bankowość elektroniczną;

4. poprzez platformę e-puap (gops_trabki ).

 

INTERESANTÓW BĘDZIEMY OBSŁUGIWAĆ:

telefonicznie lub online

– po umówieniu wizyty (tylko w sprawach pilnych):

  • z zakrytymi ustami i nosem
  • po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach
  • z zachowaniem 1,5 metra dystansu

    OSOBY, KTÓRE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO WW. WYMAGAŃ NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.