Projekt „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Trąbki Wielkie”

kapital_ludzkilogo_ue


Z dniem 1 sierpnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„PROGRAM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH  W  GMINIE  TRĄBKI  WIELKIE”

W projekcie udział wzięło 8 kobiet bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby do których kierowany był projekt uczestniczyły w trzech kursach.

Kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci – kurs z nauką języka angielskiego” kierowany dla 4 kobiet,

 kurs „Krawcowa” kierowany także dla 4 kobiet oraz kurs „Autoprezentacja, wizaż”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013