Projekt „JA NA RYNKU PRACY”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 1 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„JA NA RYNKU PRACY”

W projekcie uczestniczy 10 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Autoprezentacja i wizaż” kierowany do 13 osób,

– kurs „Kasy fiskalne” i „Obsługa komputera” kierowany do 5 kobiet,

– kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci – kurs z nauką języka angielskiego”

kierowany do 5 kobiet,

– kurs „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych” kierowany do 3 mężczyzn.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013