Projekt „SZANSA”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 1 lipca 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„SZANSA”

W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Warsztaty psychologicznego wsparcia” ,

– kurs „Kucharz” ,

– kurs „Opiekunka osób starszych” ,

– kurs „Gospodarka magazynowa + wózki jezdniowe”.

Planowane zakończenie realizacji projektu – 30 czerwiec 2013 rok.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013