Bilans jednostki budżetowej; zestawienie zmian w funduszu; rachunek zysków i strat sporządzone na dzień 31.12.2018r.