Październik miesiącem seniorów

Święto osób starszych obchodzone jest w Europie i na świecie w różnych terminach: 1 października (jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych), 20 października (jako Europejski Dzień Seniora)  oraz 20 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora) . Łączy je wspólny cel – kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i podejmowanie działań zapewniających seniorom godne życie, w tym ułatwienie dostępu do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 

Szczęśliwi starsi ludzie tanczy przy przyjęciem Darmowych Wektorów