MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Media społecznościowe, filtry i pogadanka o selfie

Dove Przeprowadź pogadankę o selfie

“„Pogadanki” to swego rodzaju rytuał przejścia, nierozerwalnie związany z dorastaniem — kiedy na przykład siadacie porozmawiać o tym, jak sobie radzić z klasowym tyranem, albo o seksie, przyzwoleniu i dojrzewaniu płciowym. W dzisiejszych czasach, wobec potęgi mediów społecznościowych, filtrów i fotek, dodatkowo nieunikniona wydaje się właśnie „pogadanka o selfie” — rozmowa, która pomoże Twojej córce odnaleźć się w rzeczywistości internetu. Nie zwlekaj!

Jak media społecznościowe wpływają na samopoczucie?

Obecnie co trzecia nastolatka spędza każdego dnia 3 godziny — albo nawet więcej — na przewijaniu swoich feedów w aplikacjach. Można więc w ciemno stwierdzić, że media społecznościowe zostaną z nami na dłużej — tym bardziej, że dzięki nim mamy kontakt z przyjaciółmi i rodziną, dokumentujemy wspomnienia, dowiadujemy się więcej o ludziach z najróżniejszych środowisk, a nawet uczymy się najmodniejszych kroków i układów tanecznych.

Dlaczego zatem jest tak, że im więcej czasu młoda osoba spędza w mediach społecznościowych, tym poważniej zagraża jej obniżenie poczucia własnej wartości, spadek nastroju i utrata przekonania do własnego ciała? Otóż naukowcy dochodzą dziś do wniosku, że to sposoby korzystania z mediów społecznościowych — bardziej niż ilość czasu, jaki się w nich spędza — decydują o tym, czy ich wpływ na życie będzie pozytywny czy negatywny.

Interakcje z innymi i dzielenie się treściami mogą być dla nas źródłem więzi, a tym samym polepszać nastrój. Jednak spędzanie długich godzin na biernym przewijaniu może też skutkować poczuciem osamotnienia i oderwania. Potencjalnie szkodliwe oddziaływanie mediów społecznościowych polega między innymi na skupieniu naszej uwagi na wyglądzie — na wytworzeniu poczucia, poczucia, że wyglądając tak a nie inaczej jesteśmy nie dość wartościowe. A jeśli chodzi o związek niskiego poczucia własnej wartości z mediami społecznościowymi, szkodliwe może być też szukanie aprobaty w polubieniach i komentarzach oraz porównywanie się z innymi. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że wiele zdjęć, które oglądamy online, jest cyfrowo przekłamanych — one nie odzwierciedlają prawdziwej rzeczywistości.

Cyfrowe przekłamanie a rzeczywistość

W mediach społecznościowych widujemy na ogół tylko wybrane momenty z życia innych ludzi — większość pokazuje tam jedynie „najlepszą” wersję siebie. Gdy wszystkie obrazy, które Twoja córka ogląda w internecie, podlegają starannej selekcji i edycji, a na dodatek są przetworzone filtrami, ich wpływ na jej przekonanie do własnego ciała może być niedobry.

4 na 5 nastolatek przyznaje, że w mediach społecznościowych porównuje swój wygląd z innymi. W takich okolicznościach post z „idealnym selfie”, zamiast być zabawą, może stać się przykrym obowiązkiem. Niedawno przeprowadzone przez nas badania mówią, że nastolatek robią sobie średnio 14 selfie, zanim ich wygląd na zdjęciu zadowoli je na tyle, by zdecydowały się opublikować posta. Ponadto filtry dostępne w mediach społecznościowych pozwalają ingerować w swój wygląd według nierealistycznych standardów piękna: ukrywają krostki, rozjaśniają skórę, wydłużają rzęsy… Można by tak wymieniać bez końca.

Robienie sobie selfie i nakładanie filtrów bywa źródłem kreatywności i ekspresji siebie. Ale kiedy służy to wpasowywaniu się w społeczne standardy piękna, albo gdy Twoja córka nie czuje się na tyle pewnie, by wrzucać niewyretuszowane zdjęcia — to znak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. W istocie jedna czwarta nastolatek nie sądzi, że wygląda wystarczająco dobrze bez obrabiania swoich zdjęć. Chyba się więc zgodzisz, że trudno wyobrazić sobie lepszy czas na pogadankę o selfie?

Filtry a rzeczywistość 

Możesz nauczyć swoją córkę myśleć krytycznie i mądrze o tym, w jaki sposób korzysta z mediów społecznościowych — pomożesz jej budować poczucie własnej wartości, pewność siebie i dobry nastrój, wyjaśniając:

 • Jak zdawać sobie sprawę z negatywnego wpływu filtrów

  Omówcie różne techniki i narzędzia, jakich ludzie używają do edycji swoich zdjęć — zróbcie razem ich listę. Nasz krótki klip wideo zatytułowany „Selfie” unaoczni Wam pozy, kąty, specjalne oświetlenie, make-up i filtry, które składają się na „idealną fotkę na insta”.

 • Jak nie wpaść w pułapkę porównywania się z innymi

  Jeśli zobaczysz, że Twoja córka przewija feedy w aplikacjach, zwróć jej uwagę na fakt, że ogląda tylko wąską selekcję czyichś obrazów. Pomóż córce rozwinąć zdrową relację z mediami społecznościowymi, dyskutując o tym, czy obrazy z mediów społecznościowych to sprawiedliwy obiekt do porównań. (Podpowiadamy: otóż nie).

 • Jak sprawiać, by w mediach społecznościowych chodziło naprawdę o społeczność

  Porozmawiajcie o sposobach świadomego wykorzystania mediów społecznościowych do czynnego kontaktu i interakcji z innymi ludźmi. Poradź córce, by nie obserwowała takich kont, które sprawiają, że czuje się źle — albo żeby w aplikacjach takich jak Instagram korzystała w razie czego z funkcji „Ukryj”.

 • Jak dbać o różnorodność i autentyzm treści

  Omówcie sposoby na stwarzanie w internecie — sobie i innym — przestrzeni lepiej podnoszącej na duchu, nacechowanej różnorodnością, pozytywnej. Porozmawiaj z córką o tym, jak mogłaby poświęcać więcej czasu na publikowanie postów odzwierciedlających jej zainteresowania, dotyczących czasu spędzanego z przyjaciółmi lub jej indywidualnych cech (oczywiście bez cyfrowych przekłamań).

 • Jak rozpoznawać reklamę

  W miarę jak influencerzy z mediów społecznościowych cieszą się rosnącą, niespotykaną dotąd popularnością, coraz trudniej bywa odróżnić reklamę od tego, co nią nie jest.

 • Jak przeciwstawiać się nękaniu w internecie

  Opracujcie razem plan radzenia sobie z nękaniem w internecie.

 • Jak odpoczywać offline

  Jeśli chodzi o młodych ludzi i media społecznościowe, konieczna może się okazać zachęta do przerwy, gdyby dziecko czuło się przytłoczone i nie czerpało z internetu przyjemności. Wyznacz córce limit czasu spędzanego przed ekranem — zamiast tego proponuj jej spacer lub telefon do przyjaciółki, albo nakłaniaj do kreatywności offline.

 • Jak izolować się od negatywnych treści

  Zadbaj o to, by córka zdawała sobie sprawę, że może rezygnować z obserwowania kont, które pogarszają jej samopoczucie, albo używać funkcji „Ukryj” do chowania określonych postów w swoich feedach, tak by media społecznościowe były dla niej przestrzenią nad którą panuje, dostarczającą wyłącznie pozytywnych wrażeń.”

   

  źródło: www.dove.com/pl/dove-self-esteem-project/help-for-parents/media-and-celebrities/social-media-filters.html

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2021 / 2022  należy składać  w  terminie:
 • od  1 września  2021 r. do 15 września 2021 r.
 • do 15 października 2021 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich oraz pod adresem:
http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

− imiennych faktur,

− imiennych rachunków,

− imiennych biletów miesięcznych

− imiennych dowodów wpłat, (KP)

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, lektur szkolnych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,

2. zakup artykułów szkolnych:

− zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby ,przybory geometryczne, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, piórnik i inne przybory szkolne

− tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne;

3. zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę;

4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

– dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) – po 1 na półrocze

– spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – po 1 na półrocze

– obuwie sportowe:

 • obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – po 1 na półrocze

 • adidasy – po 1 na półrocze

– strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki;

5. zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

6. zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu ( zgodny z miejscem zamieszkania ucznia )– od września do czerwca – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty.;

7. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (kluby sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem;

9. zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

11. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych – potwierdzone przez szkołę;

12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych:

− komputer (stacjonarny, laptop, notebook, tablet),

− oprogramowanie

− nośniki danych

− klawiatura, myszka do komputera, słuchawki do celów edukacyjnych

− drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tusz i papier do drukarki,

13. zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko;

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

1. zakup podręczników – od czerwca 2021r.

2. zakup pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca

2021r.

3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne –od września 2021do czerwca 2021

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty.

Uwaga! Wydawanie żywności!!!


Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W związku z sytuacją kryzysową związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-D 19 oraz bezpieczeństwem wszystkich osób, wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 19, 20; sierpnia 2021 roku z podziałem na n/w wsie w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt wydawania żywności w n/w godzinach.

Ze względu na trudną sytuację prosimy o dostosowanie się i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

I dzień (19.08.2021 r. – czwartek) godz. 8.30 – 10.00

– Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn, Błotnia, Drzewina, Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo

godz. 11.00 – 12.00

– Graniczna Wieś, Czerniewo, Rościszewko, Rościszewo, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie

II dzień (20.08.2021 r. – piątek) godz. 8.30 – 10.00

Kleszczewo, Sobowidz, Klępiny, Kobierzyn, Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa

godz. 11.00-12.00

Trąbki Wielkie, Ełganowo, Kaczki, Łaguszewo

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w sierpniu 2021r. za lipiec 2021r.)Informacja dotyczy osób które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

P.O. Kierownika

Beata Kaczmarek – Galińska

 

 

∗∗∗