90 URODZINY PANI HALINY RONOWICZ !

90 URODZINY PANI HALINY

W dniu 06 marca 2024 r. mieszkanka wsi Błotnia, Pani Halina Ronowicz dołączyła do zacnego grona 90-latków w Gminie Trąbki Wielkie. Z okazji urodzin Solenizantkę odwiedził Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Pan Jan Wiczling oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Z okazji urodzin Pani Halina otrzymała upominek oraz serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem, szczęściem i spokojem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze.
Pani Halina wychowała 5 dzieci, doczekała 12 wnucząt oraz 11 prawnucząt gratulacje!

 

95 URODZINY PANA WOJCIECHA PORĘBY !

95 URODZINY PANA WOJCIECHA

W dniu 3 lutego 2024 r. mieszkaniec Mierzeszyna, Pan Wojciech Poręba obchodził swoje 95 urodziny. Jubilata z tej okazji odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Z okazji urodzin Jubilat otrzymał kwiaty wraz z upominkiem oraz serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, pomyślności oraz dni przepełnionych radością.

   This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

Funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

Ustawa ta określa m.in. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

Placówka Wsparcia Dziennego

– NIE jest „świetlicą”

– NIE są to „dodatkowe zajęcia”

Placówka Wsparcia Dziennego JEST W S P A R C I E M dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.