Informacja 500+

 

 

Od 1 do 30 lipca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich wpłynęło poprzez bankowość elektroniczną 797 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program “Rodzina 500 +”).

Pierwsze wypłaty świadczeń na pierwsze dziecko w rodzinie (które dotychczas ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe nie otrzymywało świadczenia) wypłacono w dniach 22 i 30 lipca w łącznej kwocie 261.419,40 zł, czyli dla 523 “pierwszych” dzieci. Kolejne wypłaty w miesiącu sierpniu.

W tym samym czasie do naszego Ośrodka wpłynęło 558 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” (300+), również poprzez bankowość elektroniczną. Wypłaty przyznanego świadczenia odbyły się 29 lipca dla 500 dzieci w wieku szkolnym na łączną kwotę 150.000,- zł. Kolejne wypłaty w sierpniu.

Wszystkie wnioski rozpatrywane są zgodnie z terminem złożenia.

Ze względu na dużą ilość wniosków prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie przypominamy, iż od dnia 1 sierpnia można składać wnioski również tradycyjnie, czyli w wersji papierowej, na wszystkie świadczenia.