Terminy Wypłat Świadczeń

Znalezione obrazy dla zapytania świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT

Świadczenie wychowawcze (500+):

* przelew – 4-ty poniedziałek miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie…):

* przelew – 4-ta środa miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

* przelew – 4-ta środa miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca

100 Jubileusz Pani Janiny

W dniu 17.08.2019r. mieszkanka Gołębiewa Wielkiego,  Pani Janina Olechnowicz obchodziła jubileusz 100 rocznicy urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Wysiecka, pracownik socjalny Anna Serwa oraz radny gminy Trąbki Wielkie Grzegorz Żukowski,  sołtys wsi Gołębiewo Wielkie Piotr Jędras złożyli Jubilatce serdeczne życzenia oraz obdarowali prezentem i pięknym koszem kwiatów składającym się ze stu róż.

Pani Janina pochodzi z Wilna zaścianek Malynowo. Do Polski przyjechała w 1959r.

Dzień urodzin seniorka spędziła wśród najbliżej rodziny. Wśród zaproszonych gości, obecna była rodzina z Wilna.

Seniorka cieszy się dobrym zdrowiem. Jest otoczona całodobowo opieką córki, dzięki czemu jest pogodną, szczęśliwą osobą.
Pani Janina wychowała 2 dzieci oraz doczekała 4 wnuków, 5 prawnuków.

Dożywianie dzieci w szkole

INFORMUJEMY, ŻE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UZYSKANY DOCHÓD NETTO W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU.
KRYTERIUM DOCHODOWE: 792,00 ZŁ/OSOBĘ W RODZINIE.

wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych (60+)

Uwaga !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich oferuje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych.

Wypożyczane rowery są specjalistycznymi rowerami dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz dzieci, których stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia korzystanie z takich rowerów:

Rowery będą wypożyczane tylko osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby niepełnoletniej rower może wypożyczyć jej rodzic lub inny opiekun prawny. W imieniu osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych rower może wypożyczyć jej opiekun prawny. Osoby wypożyczające rowery są zwane w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającymi”.

Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za stan techniczny oraz wizualny wypożyczonego roweru.

Osoby chętne do skorzystania z takiej usługi prosimy o kontakt z koordynatorem wypożyczalni wyznaczonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich panem Marcinem Laga.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Numer telefonu (58) 301-02-19

              

91 urodziny Pani Urszuli

Dnia 05.08.2019r. Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, odwiedzili Panią Urszulę Podwojewską mieszkankę miejscowości Gołębiewo Średnie, która dnia 04.08.2019r. obchodziła swoje 91 urodziny. Pani Urszula otrzymała kosz słodkości wraz z upominkiem oraz serdecznymi życzeniami długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem oraz samy pogodnych, szczęśliwych dni, pełnych ciepła i radości.