Dożywianie dzieci w szkole

INFORMUJEMY, ŻE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UZYSKANY DOCHÓD NETTO W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU.
KRYTERIUM DOCHODOWE: 792,00 ZŁ/OSOBĘ W RODZINIE.