Terminy Wypłat Świadczeń

Znalezione obrazy dla zapytania świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT

Świadczenie wychowawcze (500+):

* przelew – 4-ty poniedziałek miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie…):

* przelew – 4-ta środa miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

* przelew – 4-ta środa miesiąca

* gotówka – 4-ty wtorek i środa miesiąca