100 Jubileusz Pani Janiny

W dniu 17.08.2019r. mieszkanka Gołębiewa Wielkiego,  Pani Janina Olechnowicz obchodziła jubileusz 100 rocznicy urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Wysiecka, pracownik socjalny Anna Serwa oraz radny gminy Trąbki Wielkie Grzegorz Żukowski,  sołtys wsi Gołębiewo Wielkie Piotr Jędras złożyli Jubilatce serdeczne życzenia oraz obdarowali prezentem i pięknym koszem kwiatów składającym się ze stu róż.

Pani Janina pochodzi z Wilna zaścianek Malynowo. Do Polski przyjechała w 1959r.

Dzień urodzin seniorka spędziła wśród najbliżej rodziny. Wśród zaproszonych gości, obecna była rodzina z Wilna.

Seniorka cieszy się dobrym zdrowiem. Jest otoczona całodobowo opieką córki, dzięki czemu jest pogodną, szczęśliwą osobą.
Pani Janina wychowała 2 dzieci oraz doczekała 4 wnuków, 5 prawnuków.