Dożywianie dzieci w szkole

INFORMUJEMY, ŻE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UZYSKANY DOCHÓD NETTO W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU.
KRYTERIUM DOCHODOWE: 792,00 ZŁ/OSOBĘ W RODZINIE.

wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych (60+)

Uwaga !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich oferuje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych.

Wypożyczane rowery są specjalistycznymi rowerami dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz dzieci, których stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia korzystanie z takich rowerów:

Rowery będą wypożyczane tylko osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby niepełnoletniej rower może wypożyczyć jej rodzic lub inny opiekun prawny. W imieniu osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych rower może wypożyczyć jej opiekun prawny. Osoby wypożyczające rowery są zwane w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającymi”.

Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za stan techniczny oraz wizualny wypożyczonego roweru.

Osoby chętne do skorzystania z takiej usługi prosimy o kontakt z koordynatorem wypożyczalni wyznaczonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich panem Marcinem Laga.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.

Numer telefonu (58) 301-02-19