SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRACOWNICY SOCJALNI OŚRODKA NIE BĘDĄ ŚWIADCZYĆ PRACY SOCJALNEJ Z POWODU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. EWENTUALNE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU GOPS: NR TEL. 58682 83 76.