Uwaga! Wydawanie żywności!!!

logoPZ

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

UWAGA!!!

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W związku z sytuacją kryzysową związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-D 19, oraz bezpieczeństwem wszystkich osób, wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 27; 28; 29 maj 2020 roku z podziałem na n/w wsie w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt wydawania żywności w n/w godzinach.

Ze względu na trudną sytuację prosimy o dostosowanie się i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

I dzień (27.05.2020 r. – środa) – Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn – godz. 8.30-9.30

– Błotnia, Drzewina, Pawłowo – godz. 10.00-11.00

– Cząstkowo, Postołowo , Graniczna Wieś, Czerniewo – godz. 11.00 -12.00

II dzień (28.05.2020 r. – czwartek) – Kleszczewo, Trąbki Wielkie – godz. 8.30-09.30

– Ełganowo, Kaczki, Łaguszewo – godz. 10.00 – 11.00

– Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa – godz. 11.00 – 12.00

III dzień (29.05.2020 – piątek) – Sobowidz, Klępiny, Rościszewko, Kobierzyn – godz. 8.30-09.30

– Rościszewo, Gołębiewko, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie – godz. 10.00 – 11.00

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w maju 2020r. za kwiecień 2020r.)Informacja dotyczy osób które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

 

 

 

∗∗∗

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii

https://poczta2504.alte.pl/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1027&_part=3&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje następujące formy wsparcia i pomocy dla profesjonalistów oraz rodziców i dzieci krzywdzonych:

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800100100− aktualne informacje na stronie: 800100100.pl/aktualności

• Informacje prawne online dotyczące problemu krzywdzenia dzieci: opiekun@fdds.pl

Inne infolinie pomocowe:

Centrum Praw Kobiet,tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osóbktóre znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.

Feminoteka,tel. 888 883 388 –pon.-pt. w godz. 8.00−20.00,dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych), mieszkających w Warszawie.

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie,tel. 800 70 22 22 − czynny24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 –codziennie, w godz. 14.00−22.00.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, tel. 516 060 173, telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 dla dzieci, młodzieży i rodziców zamieszkałych w dzielnicy Wola.

Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54–poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.

Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00.

Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logoPZ

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

W dniach od 05 do 07 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Z w/w pomocy mogły skorzystać osoby, które wcześniej miały założone kartoteki. Również nowe osoby, który wypełniły niezbędne oświadczenia i spełniły kryteria dochodowe tj. podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków netto, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w maju 2020r. za kwiecień 2020r.).

Ponadto pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, m.in. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Łącznie w w/w dniach z pomocy skorzystało 195 rodzin.

Od stycznia do maja 2020r. tut. Ośrodek otrzymał z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przeszło 14 ton żywności.

Dodatkowo w obawie przed chorobą – wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono dodatkowe środki ostrożności tj. wydawanie żywności odbywało się w ustalonych godzinach z podziałem na poszczególne wsie. Pracownicy socjalni wydawali żywność w pełnym zabezpieczeniu tj. kombinezon, maska, rękawiczki jednorazowe.

Ponownie poproszono służby mundurowe o pomoc w zachowaniu bezpiecznych odległości między oczekującymi. Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ełganowo za pomoc i wsparcie.

 

 

 

 

∗∗∗

Rekrutacja 2020/2021 11 – 4 HUFIEC PRACY Starogard Gdański

https://poczta2504.alte.pl/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1034&_part=4&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

11 – 4 HUFIEC PRACY

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Połącz naukę z przygotowaniem do pracy

Jeżeli jeszcze nie jesteś pewny swego wyboru – skorzystaj z naszej propozycji.

Proponujemy Ci bezpłatną naukę w roku szkolnym 2020 -2021 w :

– szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi

do pracy ( kl. VII, VIII ) ,

( dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej ,

niemających15 lat )

Skończysz szkołę podstawową i zdobędziesz zawód !

Ponadto będziesz uczestniczyć w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez jednostkę, brać udział w realizowanych programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy hufca objęciu są szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy przyuczenie do konkretnych zawodów.

Po ukończeniu szkoły możliwość dalszej nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty do pobrania w hufcu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca

Osiedle 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim

lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS ! ! !