Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii

https://poczta2504.alte.pl/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1027&_part=3&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje następujące formy wsparcia i pomocy dla profesjonalistów oraz rodziców i dzieci krzywdzonych:

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800100100− aktualne informacje na stronie: 800100100.pl/aktualności

• Informacje prawne online dotyczące problemu krzywdzenia dzieci: opiekun@fdds.pl

Inne infolinie pomocowe:

Centrum Praw Kobiet,tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osóbktóre znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.

Feminoteka,tel. 888 883 388 –pon.-pt. w godz. 8.00−20.00,dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych), mieszkających w Warszawie.

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie,tel. 800 70 22 22 − czynny24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 –codziennie, w godz. 14.00−22.00.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, tel. 516 060 173, telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 dla dzieci, młodzieży i rodziców zamieszkałych w dzielnicy Wola.

Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54–poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.

Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00.