PLAN AWARYJNY – Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

Poradnik “Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ.

Szczegółowe informacje : https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej