UWAGA!!!

Od 1 sierpnia 2020 roku należy składać wnioski (w wersji papierowej) o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+), specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.

W związku z powyższym istnieje konieczność przybycia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących,  z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,

w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Proszę  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

(maseczki zasłaniające usta i nos, rękawiczki).

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.