Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. w górę!!!

Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
od 1 października 2020 r. w górę.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. do wysokości 900 zł.  ( obecnie jest to 800 zł/os w rodzinie).

Dodatkowo została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r.