Informacja dot. świadczeń rodzinnych

500plus

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ przypominamy, że świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Nie ma potrzeby składania ponownego wniosku jeżeli nie uległa zmianie Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

Natomiast okres składania wniosków o ustalenie prawa do:
-> Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
-> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-> Świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+)

-> Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego

na okres zasiłkowy 2020/2021 pozostaje bez zmian, tj:

od dnia 01 lipca 2020 roku – tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy Empatia
od dnia 01 sierpnia 2020 roku – dodatkowo w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.