Informacje dot. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022

Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 należy składać:

  • od dnia 1 lutego 2021 rokudrogą elektroniczną (poprzez Empatię, ePUAP, PUE-ZUS, bankowość elektroniczną)

  • od dnia 1 kwietnia 2021 rokurównież w wersji papierowej.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, jednocześnie zwracając się z prośbą o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków a przede wszystkim o właściwy wybór organu, którym dla mieszkańców naszej gminy jest:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRĄBKACH WIELKICH.

Świadczenia przyznawane będą na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku dodać należy, by nie stracić świadczenia za miesiąc czerwiec, wniosek musi zostać złożony najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.

Data złożenia wniosku na okres 2021/2022

Do kiedy rozstrzygnięcie i wypłata

Od kiedy przyznane świadczenie

Od 01.02.2021r. Do 30.04.2021r.

Do 30.06.2021r.

Od 01.06.2021r.

Od 01.05.2021r. Do 31.05.2021r.

Do 31.07.2021r.

Od 01.06.2021r.

Od 01.06.2021r. Do 30.06.2021r.

Do 31.08.2021r.

Od 01.06.2021r.

Od 01.07.2021r. Do 31.07.2021r.

Do 30.09.2021r.

Od 01.07.2021r.

Od 01.08.2021r. Do 31.08.2021r.

Do 31.10.2021r.

Od 01.08.2021r.

Od 01.09.2021r. Do 31.05.2022r.

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

Dodatkowo przypominamy, iż świadczenie wychowawcze należy się od dnia urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, świadczenie wychowawcze wypłacone zostanie od dnia urodzenia.

WAŻNE dla rodzin, w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju

W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. W sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa w celach zarobkowych poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami przekazywane są do Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po informację o niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku – zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu
(58) 682-20-42.