STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje ponownie, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2021 / 2022  należy składać  w  terminie:
  • od  1 września  2021 r. do 15 września 2021 r.
  • do 15 października 2021 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)

Szczegóły w linku poniżej:

http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/2021/08/19/stypendium-szkolne-2021-2022/