Informacja 500+

Od 1 do 24 lipca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich wpłynęło poprzez bankowość elektroniczną 745 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program “Rodzina 500 +”). Pierwsze wypłaty świadczeń na pierwsze dziecko w rodzinie (które dotychczas ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe nie otrzymywało świadczenia) wypłacono w dniu 22 lipca w kwocie 143.500,- zł. Kolejne wypłaty planowane są na koniec bieżącego miesiąca.

W tym samym czasie do naszego Ośrodka wpłynęło 502 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” (300+), również poprzez bankowość elektroniczną. Wypłaty przyznanego świadczenia planujemy w najbliższym czasie.

Nasi pracownicy rozpatrują wszystkie wnioski zgodnie z terminem złożenia.

Ze względu na dużą ilość wniosków prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie przypominamy, iż od dnia 1 sierpnia można składać wnioski również tradycyjnie, czyli w wersji papierowej.