Kolonie dla dzieci rolników

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Stowarzyszenie im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników (ubezpieczenie w KRUS) :

Miejsce: Poronin

termin: 21.08.2019 – 31.08.2019

opłata za 1 dziecko: 400 zł

Transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie naszej gminy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy dzieci, przyjmuje nasz Ośrodek do dnia 09.08.2019r.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras